pentawards

作品分类: 包装设计欣赏

银奖 水果 Pluk Kruidje 世界包装设计奖pentawards2013

发布时间: 2019-03-29|作品人气: 1583

张贴在:*食物(全部), 2013, 水果蔬菜, 尼德兰, 银, 荷兰

2013年银五常奖
食品-水果和蔬菜(新鲜的、深冻的、干的或罐装的)

品牌:Pluk Kruidje(草药保健食品)

参赛者:山地设计

国家:荷兰

www.mountain.nlpentawards-2013-085-mountain-pluk-kruidje-570x570.jpg


B Color Smilies
Ta的更多作品